जनजाति शिक्षा संख्यात्मक वृत्त

जनजाति शिक्षा

 

क्र. जिला भैया/ बहिन आचार्य-दीदी संख्या  जिला प्रमुख  संकुल प्रमुख  उपसंकुल प्रमुख    प्रान्त प्रशिक्षण प्रमुख / कार्यालय प्रमुख 
            पुरुष  महिला योग  
1 बैतूल 4199 209 1 7 16 4 20 1
2 भैंसदेही 4173 200 1 8 22 2 24 0
3 हरदा 629 29 0 1 2 0 2 1
4 नर्मदापुर 1255 73 1 2 6 0 6 0
5 रायसेन 1986 111 1 4 11 0 11 0
  योग 12242 622 4 22 57 6 63 2