आयामएवंकार्यविभाग

 संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2018-19
    अपना विद्यालय  अन्य विद्यालय   
    सम्मिलित संख्या  सम्मिलित संख्या   
क्र. सत्र छात्र आचार्य योग विद्यालय संख्या  छात्र संख्या  अभिभावक योग महायोग
1 2017-18 58790 3851 62641 1713 47617 154 47771 110412
2 2018-19 83311 4233 87544 1527 26576 1003 27579 115123
3 2019-20 45593 2231 47824 162 29682 679 30361 78185